Večer s verši Ladislava Dvořáka, první část

Jan Holý: Obrys světla

recitace: Václav Hrtan
housle: Anna Romanovská Fliegerová, Michael Romanovský
viola: Gabriela Vermelho
perkuse: Jan Holý

Divadlo a kavárna Potrvá, 19.5.2014