Večer s verši Ladislava Dvořáka, druhá část

Divadlo a kavárna Potrvá, 19.5.2014

Recitátoři – příchozí:
Ladislav Dvořák – Výheň, Verše v chůzi
Lumír Tuček – Nelidský kůň, Potřeba bezpotřebí, Bim a bam, Opilý
Zazi / Zuzana Namyslovová – O pejskovi, který se hledá
Viky Dvořáková – z korespondence Standovi
Míla Pavlová – Barunčina babička
Jarka Kredbová – Raději to nechme delfínům
Jaroslav Novák – Polibky na Starém Městě, Nic, Zmaru pán
Michal Tryml – Idiomy, Ponocování trav, Země plná očí
Jan Kredba – Vlci