Co se povídalo

autor textu | Ladislav Dvořák
hudba a zvuková režie | Jan Holý
mluvené slovo | Ladislav Dvořák
animace | Michael Romanovský
ilustrace | Beáta Romanovská

blender | Final Cut | jXh Workshop, 2015

Hide Content