Československá legie v Rusku 1914-1920, díl I.

První díl čtyřdílné velké obrazové monografie, která na 4000 fotografiích obsáhne celý vývoj, život a boje čs. vojska v Rusku od jeho prvopočátků v České družině až po vytvoření mohutného 60 tisícového vojskového tělesa, přináší – kromě původní práce F. Šteidlera o historii RL a studie E. Stehlíka o vojenském a historickém významu čs. legií – tři velké odborné kapitoly: o fotoslužbě v RL, vyznamenáních, výstroji a stejnokrojích ruských legionářů, s množstvím dosud neznámých snímků, údajů, dat a informací.

Nakladatel: Naše vojsko a Epoque 1900
Rok vydání: 2013

Retuš a úprava přibližně pěti set fotografií (ze souboru čítajícího lehce přes tisíc). Ukázka retuší je v Zápisníku.

Hide Content